การรักษาสุขภาพ

การรักษาสุขภาพ ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปทั้งในแง่ของแรงงานและการทำงานโดยใช้สมองนั่งที่โต๊ะทำงาน การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบอาจทำให้เกิดความเครียด

การขาดการออกกำลังกายการขาดอาหารที่มีคุณภาพขาดการใส่ใจต่อสุขภาพทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการไม่ดูแลตนเองเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงโรคมะเร็งซึ่งโรคเหล่านี้สามารถป้องกันหรือลดอุบัติการณ์ด้วยการดูแลตนเอง

ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อวันในการปรับปรุงสุขภาพ 1. การรู้จักความดีการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ แต่พอเหมาะจะช่วยให้ร่างกายสามารถเผาผลาญอาหารส่วนเกินและพลังงานส่วนเกินได้ดี 2. เลือกเวลาออกกำลังกายตอนเช้าและเย็นเหมาะสำหรับการออกกำลังกายมากกว่าในช่วงกลางวัน

ซึ่งจะทำให้คุณเหนื่อยเร็วและรับจำนวนเล็กน้อยบางคนอาจเป็นลม นี่ควรจะเป็นเวลาเดียวกันทุกวัน เพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของร่างกาย 3. จิตใจจะต้องพร้อมควรล้างจิตใจหากมีสิ่งที่ไม่สบายไม่ควรออกกำลังกาย

เพราะมันสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 4. ความสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือลดน้ำหนัก แต่วิธีที่ได้ผลนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณและความหนักเบาของการออกกำลังกายเช่นกัน

การรักษาสุขภาพ
การรักษาสุขภาพ

การรักษาสุขภาพ

Health treatment Nowadays, Thai society has changed from an agricultural society to an industrial society. The lives of people have changed, both in terms of labor and working, using the brain to sit at the desk. Living in a hurry can cause stress.

Lack of exercise Lack of quality food Lack of attention to health, causing various diseases caused by not taking good care of oneself, such as Coronary artery disease Stroke High blood pressure Cancer, which these diseases can prevent Or reduce the incidence by taking care of ourselves

It takes about 1 hour per day to improve health. 1. Knowing goodness Moderation in exercise but moderately Will help the body to burn excess food and excess energy well 2. Choose exercise time Early morning and evening are more suitable for exercise than during the day.

Which will make you tired quickly and get a small amount Some people may have fainting. This should be at the same time every day. Because it will benefit the body’s adaptation 3. The mind must be ready Should clear the mind If there is something uncomfortable Should not exercise

Because it can easily cause an accident 4. Consistency Whether exercising to be healthy or lose weight But how effective it is depends on the quantity And the heaviness of the exercise as well

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

เส้นเมอริเดียนลำไส้เล็ก

เส้นเมอริเดียนม้าม

เส้นเมอริเดียนกระเพาะปัสสาวะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *