กดเส้นไล่ลม

กดเส้นไล่ลม นวดกดจุดบรรเทาอาการท้องอืด สามารถเข้าไปในกระเพาะอาหารได้จริงเหรอ? ความรู้ภาษาจีนลงวันที่ 9 เมษายน 2020 อาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยในปี 2558 พบผู้ป่วย 29.8% ที่มีอาการท้องอืดทั่วโลกซึ่งประมาณ 10% ของประชากรยุโรป และประชากรชาวเอเชียคือ 19% เปอร์เซ็นต์ และประชากรจีนเพิ่มขึ้น 24% แต่ดูเหมือนว่าผู้คนในโลกจะมีอาการท้องอืดมากขึ้นในอนาคต

ในประเทศจีนศาสตราจารย์ดร. หลี่หยานแห่งโรงพยาบาล Shengjing ในเครือมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนได้ทำการวิจัยและรวบรวมความสัมพันธ์ระหว่างอาการท้องอืดและความวิตกกังวลโดยใช้แบบวัดความวิตกกังวลของแฮมิลตัน (HAMD) แบบสอบถามแบบวิตกกังวลของแฮมิลตัน

ความวิตกกังวลและโรคซึมเศร้าเกี่ยวข้องกับอาการท้องอืด Kugler รวบรวมผู้ป่วย 125 รายด้วยความวิตกกังวลและซึมเศร้าพบว่า 50.4% ของผู้ป่วยที่วิตกกังวลและซึมเศร้า 42.4%

ซึ่งไม่มีอาการท้องอืด 13.3%, 6.66% ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าสภาวะทางอารมณ์ค่อนข้างส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหาร ซึ่งทำให้เกิดอาการท้องอืดและอาหารไม่ย่อยได้ง่าย

อาการและสาเหตุของการท้องป่องเป็นเรื่องธรรมดามาก โดยทั่วไปสภาพร่างกายตึงตัวเนื่องจากก๊าซในกระเพาะอาหาร จนกระทั่งท้องดูบวมบางครั้งก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดในช่องท้องส่วนบนแน่นท้องไม่สบายท้องราวกับว่ามีลมในกระเพาะอาหาร

0เรอบ่อย บางคนอาจมีอาการคลื่นไส้รู้สึกอิ่มเร็วหรือปวดศีรษะ แม้แต่การกินอาหารจำนวนเล็กน้อยบางคนก็มีอาหารแสบร้อนบริเวณหน้าอกเช่นกัน

กดเส้นไล่ลม
กดเส้นไล่ลม

กดเส้นไล่ลม

Reflexology relieve flatulence. Can really get in the stomach? Chinese knowledge, dated 9 April 2020, flatulence, indigestion in 2015 found 29.8% of patients with flatulence around the world, of which about 10% of the European population. And the Asian population is 19% per cent. And the Chinese population is 24% more, but it seems that people in the world will experience more bloating in the future.

In China, Professor Dr. Li Yan of Shengjing Hospital Affiliated to China Medical University has done research and collected the relationship between bloating and anxiety using the Hamilton Depression Scale (HAMD), Hamilton Anxiety Scale (HAMA) questionnaire, etc.

Anxiety and depressive disorders are associated with flatulence. Kugler collected 125 patients with Anxious and Depressed, found that 50.4% of patients with Anxious and Depression 42.4%.

Of which there were no bloating, 13.3%, 6.66%, respectively. This means that emotional conditions are quite affecting the digestive system. Which causes bloating and indigestion easily

Symptoms and causes of bloated stomach are very common. In general, the condition is tight due to gas in the stomach. Until the stomach looks swollen Sometimes feel the pain in the upper abdominal distension Stomach discomfort As if there was a wind in the stomach

Frequently burping. Some people may experience nausea, feel full sooner or may experience distension. Even eating a small amount of food Some people have a burning food around the chest as well.

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

เส้นเมอริเดียนลำไส้เล็ก

เส้นเมอริเดียนม้าม

เส้นเมอริเดียนกระเพาะปัสสาวะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *