เส้นเมอริเดียนลำไส้เล็ก

เส้นเมอริเดียนลำไส้เล็ก เส้นอริเตียนนี้ะวิ่งจากนิ้วก้อยไปยังแขน ไหล่และขึ้นไปยังกระดูก
ขากรรไกร ทำน้ำที่เยวกับหัวใจรวมไปจนถึงหน้ที่ในการกำจัดอุปสรรค
หรือสิ่งกีดขวางที่จะมทำให้การไหลเวียนของพลังงานภายในร่างกายติดชัด
ลำไส้เล็ก3 : อยู่บริเณชอบตันนอกของมือ ถัดจากนิ้วก้อยลง
มาข้างล่าง ช่วยรักษาอาการไขข้ออักเสบ
ลำไส้เล็ก ๆ : อยู่ข้างหลังข้อต่อของหัวไหล่
ลำไส้เล็ก 10: อยู่ข้างในรักแร้ ทั้งลำไส้เล็ก ๆ และลำไส้เล็ก 10 ช่วยบรรเทาอาการปวดที่บริเวณไหล่ได้ดี

ลำไส้เล็กของคนมีลักษณะคล้ายท่อขดไปมาอยู่ในช่องท้องแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ดูโอดีนัม (Duodenum) ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร มีรูปร่างเหมือนตัวยูคลุมอยู่รอบๆบริเวณส่วนหัวของตับอ่อน (Pancreas)ภายในดูโอดีนัมมีต่อมสร้างน้ำย่อยและเป็นตำแหน่งที่ของเหลวจากตับอ่อนและน้ำดีจากตับมาเปิดเข้า จึงเป็นตำแหน่งที่มีการย่อยเกิดขึ้นมากที่สุด
จิจูนัม (Jejunum) ยาวประมาณ 2ใน 6 ของลำไส้เล็กหรือประมาณ 3-4 เมตร
ไอเลียม (Ileum) เป็นลำไส้เล็กส่วนสุดท้ายปลายสุดของไอเลียมต่อกับลำไส้ใหญ่

บริเวณลำไส้ตอนต้น (Duodenum) จะมีน้ำย่อยจากสามแหล่งมาผสมกับไคม์Chyme = อาหารที่คลุกเคล้ากับน้ำย่อยและถูกย่อยไปบางส่วน มีลักษณะคล้ายซุปข้นๆ) ได้แก่น้ำย่อยจากผนังลำไส้เล็ก (Intestinal Juice)น้ำย่อยจากตับอ่อน (Pancreatic Juice)น้ำดี (Bile)จากตับ (Liver)ซึ่งนำมาเก็บไว้ที่ถุงน้ำดี เส้นเมอริเดียนลำไส้เล็ก

Small intestine meridian This arctic line runs from the little finger to the arm. Shoulders and up to the bones
The jaw that makes water to the heart, including a place to eliminate obstacles.
Or obstacles that will cause the flow of energy within the body is clear.
Small intestine 3: Located in the stomach like the outside of the hand Next to the little finger down
Below to help treat rheumatoid arthritis
Small intestine: behind the shoulder joint
Small intestine 10: Inside the armpit Both the small intestine and small intestine 10 help relieve pain in the shoulder area.

The small intestine of a person looks like a tube coiled back and forth in the abdomen, divided into 3 parts:
Duodenum, approximately 30 cm long, shaped like a U, covering around the head of the pancreas. (Pancreas) Within the duodenum, the gland creates a gastric juice and is where the fluid from the pancreas and bile from the liver open. Therefore is the position with the most digestion occurring
Jejunum is about 2 in 6 of the small intestine, or about 3-4 meters.
The Ileum is the last small end of the Ileum that connects to the large intestine.

In the duodenum, there are three sources of gastric juice mixed with chaim. Chyme = food mixed with gastric juice and digested in some parts. Is like a thick soup), such as intestinal juice, pancreatic juice, bile from the liver, which is stored in the gallbladder

ขอบคุณข้อมูลจาก : Google

เส้นเมอริเดียนม้าม

เส้นเมอริเดียนกระเพาะปัสสาวะ

เส้นเมอริเดียนกระเพาะอาหาร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *